Tác giả tranh

Đại Thông Quân – 大葱君 Phỉ Manh Thập Nguyệt – 匪萌十月 Phi Mặc – 非墨 Ngân Sắc Kì Kí – 银色骐骥 Ngâm Tử – 吟子 Họa Họa Đích Summer – 画画的summer Kỉ Kỉ Kỉ Kỉ Tử – 叽叽叽叽子 Phù Phù – 符殊 Băng Tiêu – 冰绡 dtjun Hắc Sắc Cấm Dược – 黑色禁药 Vô Địch Công Tử – 无敌攻紫 A Đạt Đích Khanh Đích – 阿达的坑地 Nạp […]